poniedziałek, 5 listopada 2012

Obraz a słowo

Obraz a słowo - dylemat, jaki trapi dzisiaj młodzież i w ogóle świat. Czyli, czy obejrzeć film, czy przeczytać książkę na przykład. Albo jak opowiedzieć komuś, o czym był film. Albo, jak w naszym konkursie opisać obraz malarski. Żeby go opisać, trzeba najpierw zobaczyć a potem, raz że znaleźć słowa odpowiednie, a dwa odkryć, co właściwie w tym obrazie siedzi. Czyli, że np. z przodu koń a z tyłu budynek, i że ten koń to nie koń tylko metafora współczesnego społeczeństwa albo odbicie wnętrza autora. Albo, że koń.
Dlaczego warto wziąć udział w naszym konkursie? Ano chociażby dlatego, że samo zakwalifikowanie się do niego to już duża rzecz. Wystarczy wspomnieć, że nigdy nie zakwalifikowali się: Jan Miodek, Paulo Coelho, Umberto Eco a nawet Joan Rowling. A ty możesz. 

Konkurs z grubsza polega na tym, że co roku z Galerii Malarstwa Polskiego MGB wybieramy jeden obraz a młodzież przygotowuje jego opis. Najlepsze z nich są potem zebrane w książeczkę, która może być kapitalną pamiątką i argumentem w dyskusji z przyszłym, osobistym dzieckiem/wnukiem, na temat konieczności nauki (jako empiryczne wsparcie dla "ja w twoim wieku").
A poniżej macie pełny regulamin z terminami, telefonami, adresami i całym tym nawigacyjnym balastem. (trzeba kliknąć "czytaj więcej" poniżej. Chyba, że ktoś woli stąd )

 OBRAZ A SŁOWO
Literacki opis dzieła malarskiego
Edycja IX (2012/2013)


Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego, którego tematem będzie tym razem dzieło Józefa Brandta Wesele kozackie z 1893 r.

Nadesłane prace oceniane  będą  w  trzech kategoriach:gimnazjalnej, ponadgimnazjalne i obcojęzycznej (w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim). Jak co roku literackie opisy dzieła malarskiego ocenią pod  kątem swojej specjalizacji historycy sztuki, plastycy, poloniści, a w przypadku prac nadesłanych z zagranicy dodatkowo - angliści,germaniści, rusycyści. Celem jury będzie   wyłonienie autorów pięciu najlepszych  prac z każdej kategorii.

Literackie opisy stworzone przez laureatów konkursu są przez nas prezentowane w formie książkowej (podsumowanie I -VIII edycji konkursu do nabycia w MGB). Pragniemy, aby ta publikacja stała się nie tylko pamiątką, ale  była również cennym materiałem dydaktycznym wykorzystywanym na lekcjach w szkołach.  

Gęsie Pióro to hasło wywoławcze konkursu a jednocześnie nazwa statuetki, którą otrzymuje autor najlepszej zdaniem jury pracy.Szczegółowe informacje i materiały zdjęciowe z poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie www.muzeum.bytom.pl    Wszystkim  chętnym  do udziału w konkursie życzymy powodzenia i satysfakcji z samodzielnego odkrywania tajemnic ukrytych w obrazie.Organizatorzy

                                                    

REGULAMIN

                                                    
Cele konkursu:
1. Przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz możliwie szerokie włączenie Muzeum do procesu kształcenia.
2. Popularyzacja zbiorów muzealnych.
3. Aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości estetycznej.
4. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu sztuki i szeroko pojętej humanistyki.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży ze szkół. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.
2. Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.
3. Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach, a dokonają go nauczyciele. Wybrane eseje przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.
4. Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej(wysłanej na adres edukacja@muzeum.bytom.pl ) oraz jako wydruk komputerowy lub czytelny rękopis.
5.  Do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa,  nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, telefon kontaktowy.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Muzeum Górnośląskie  w Bytomiu,
Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.
Wersja elektroniczna: edukacja@muzeum.bytom.pl Biuro organizacyjne: Dział Edukacyjny,

Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś                        
kontakt: 032 281 82 94 w. 127.

Terminarz:
1. Prace mogą być nadsyłane do 14 stycznia 2013 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bytom.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz